Historie sboru

Výjezdová jednotka SDH Habrtice se na svých výjezdech podílí na likvidaci živelných událostí jako jsou především odstranění popadaných stromů - zprůjezdnění komunikací, povodních. Zasahujeme také u dopravních nehod, požárů a.j.

Svěřené úkoly jednotka zvládá na vysoké úrovni a zodpovědná práce na výjezdech má velký význam pro rychlé a efektivní vyřešení mimořádných událostí.

Vední SDH Habartice:

  1. Filip Demčák - starosta SDH
  2. Jan Velzel - náměstek starosty SDH
  3. Marcela Knigová - pokladník
  4. Miroslav Polák - brigádní referent
  5. Soňa Vocásková - kulturní referent

Výjezdová jednotka SDH:

  1. Martin Sedláček - velitel
  2. Josef Zavoral - zástupce velitele

Sbor dobrovolných hasičů Habartice byl založen 1.ledna 1885. Po jeho založení byl obcí vybaven starou stříkačkou a kůlnou, kde byla garážována. Všechnu ostatní výzbroj si sbor musel opatřit sám. V roce 1887 si koupil sbor v Teplicích novou stříkačku a 120 m hadic a o čtyři roky později hadicový vůz.

V roce 1894 byla postavena nová dřevěná věž při zbrojnici. Stará zbrojnice stála vedle čp.111 (dnes p. Fleiberk) u staré obecní cesty. V roce 1897 byl pořízen nový vůz pro novou stříkačku a pro něj byla také postavena roku 1899 nová zbrojnice a tato hasičům slouží dodnes. V roce 1897 se sbor zúčastnil i záchranných prací při velké povodni v Seidenburgu (dnešní Zawidów).

V roce 1902 byl pořízen další nový vůz pro dopravu obsluhy stříkačky. V roce 1934 následovala stavba nové věže (původní dřevěnná už nebyla použitelná) a úprava celé zbrojnice. K hasičárně byla přistavěná sušící věž, která mimo sušení sloužila i jako myčka hadic. V roce 1935 bylo založeno mládežnické družstvo.

Kontaktujte nás

Jan Velzel, náměstek starosty SDH
Adresa: Habartice čp.138
Habartice 463 73
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mobil: +420 720 319 319
http://www.sdhhabartice.eu